Nasze Działania

Nasze Działania

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.