O Fundacji

O Fundacji

Nasza fundacja opiera się na sile sztuki, która przemawia do racjonalnej strony naszego istnienia, ucząc nas szacunku i budując szlachetne postawy wobec różnorodności. Sztuka, dzięki swojemu uniwersalnemu językowi, otwiera nas na potrzeby innych, uwrażliwia i przygotowuje do dialogu.

Zarząd Fundacji

waldemar paturej

Waldemar Paturej

Prezes

malgorzata ohme

Małgorzata Ohme

Wiceprezes

Rada Fundacji

anna karolska

Anna Karolska

Członek Rady

values unlimited foundation logo black

Katarzyna Wachowiak-Ochmańska

Członek Rady

Rada Społeczna Fundacji

dorota hryniewiecka firlej foundation

Dorota Hryniewiecka-Firlej

Przewodnicząca Rady Społecznej

info icon
piotr bogdanowicz removebg preview

Prof. Piotr Bogdanowicz

Rada Społeczna

aleksander edelman

Aleksander Edelman

Rada Społeczna

iwona guzowska new

Iwona Guzowska

Rada Społeczna

Nasza Misja i Wartości

Misją fundacji jest rozwijanie wrażliwości społecznej i empatii oraz działanie na rzecz zwiększenia solidarności i współpracy w obliczu kryzysów, takich jak obecna wojna na Ukrainie. W codziennej pracy i naszym zaangażowaniu kierują nami wspólne wartości.

Cele Fundacji

values unlimited foundation mission and values

Moc Sztuki i Dialogu

Poprzez nasze inicjatywy staramy się mobilizować społeczeństwo do pomocy potrzebującym, budować zrozumienie dla sytuacji ludzi dotkniętych konfliktem oraz promować pokój, tolerancję i poszanowanie praw człowieka poprzez dialog. Nasze działania mają na celu dotarcie do każdego pokolenia, uwrażliwienie dzieci i dorosłych na doświadczanie tego, co najważniejsze, co jest sensem życia, wolności, niezależności i poszanowania praw człowieka.

Sztuką otwieramy ludzi na dialog, pozwalając na głębsze zrozumienie i podejmowanie racjonalnych decyzji.

our actions values unlimited foundation

Nasze Działania