Fundacja Empatii i Sztuki

Values unlimited

Dla zwiększenia wrażliwości społecznej i promowania szlachetnych postaw

Tree of life

O Fundacji

Nasza fundacja opiera się na sile sztuki, która przemawia do racjonalnej strony naszego istnienia, ucząc nas szacunku i budując szlachetne postawy wobec różnorodności. Sztuka, dzięki swojemu uniwersalnemu językowi, otwiera nas na potrzeby innych, uwrażliwia i przygotowuje do dialogu.

O Filmie
SLAVA UKRAINI

„To nie jest film dokumentalny. To także nie jest film historyczny ani archiwalny. To świadectwo, film nakręcony na terenie wojny, która toczy się na granicach Europy, a jej wynik zadecyduje o naszej przyszłości i przyszłości kolejnych pokoleń (…)– Bernard-Henri Lévy

Invitation - SLAVA UKRAINI by Bernard-Henri Lévy 2

Nasza Misja i Wartości

Misją fundacji jest rozwijanie wrażliwości społecznej i empatii oraz działanie na rzecz zwiększenia solidarności i współpracy w obliczu kryzysów, takich jak obecna wojna na Ukrainie. W codziennej pracy i naszym zaangażowaniu kierują nami wspólne wartości.

Moc Sztuki i Dialogu

Poprzez nasze inicjatywy staramy się mobilizować społeczeństwo do pomocy potrzebującym, budować zrozumienie dla sytuacji ludzi dotkniętych konfliktem oraz promować pokój, tolerancję i poszanowanie praw człowieka poprzez dialog. Nasze działania mają na celu dotarcie do każdego pokolenia, uwrażliwienie dzieci i dorosłych na doświadczanie tego, co najważniejsze, co jest sensem życia, wolności, niezależności i poszanowania praw człowieka.

Sztuką otwieramy ludzi na dialog, pozwalając na głębsze zrozumienie i podejmowanie racjonalnych decyzji.

Wspieraj Naszą Misję Poprzez Transformacyjną Moc Sztuki

Nasza fundacja wierzy, że sztuka ma moc transformacyjną, angażując naszą racjonalną stronę i wpajając nam szacunek oraz szlachetne podejście do różnorodności. Dołącz do nas w promowaniu sprawiedliwości społecznej, empatii i solidarności, poprzez wsparcie naszych inicjatyw. Razem możemy mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez moc sztuki.

Najnowsze Projekty

Slava Ukraini

Slava Ukraini O Filmie SLAVA UKRAINI w Reżyserii Bernarda-Henri Lévy’ego „Slava Ukraini” to film w reżyserii Bernarda-Henri Lévy’ego, francuskiego filozofa, …

Jak Malować w Czasie Wojny?

Jak Malować w Czasie Wojny? Zofia Lipecka w Rocznicę Wybuchu Wojny w Ukrainie dla L’Opinion Ignorować wojnę? Przedstawiać wojnę? Protestować …